1. آخرین جلسات درس گفتار اسلام و آسیب های اجتماعی برگزار شد
2. هشتمین جلسه درس گفتار اسلام و آسیب های اجتماعی برگزار شد
3. جدول ارائه مقالات
4. اختتامیه همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام برگزار شد
5. آیین افتتاحیه نخستین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام برگزار شد
6. حوزه حل آسیب‌های اجتماعی باید مردم محور باشد
وزیر کشور گفت: حل آسیب‌های اجتماعی باید مردم محور باشد یعنی موضوعات اجتماعی فقط با اجتماعی شدن قابل حل است.
7. افتتاحییه همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی برگزار شد
8. هفتمین جلسه درس گفتار اسلام و آسیب های اجتماعی برگزار شد
9. نشست خبری همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام برگزار شد
رییس دانشگاه شاهد اعلام کرد:
حمایت مادی و معنوی از طرح های پژوهشی با محوریت روشهای مقابله با آسیب های اجتماعی از منظر اسلام

دکتر ثقفی با اعلام این خبر افزود: دانشگاه شاهد از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی دانشمندان و محققان علوم اسلامی و دانشجویان و اساتید و دانشگاه های مختلف کشور، حمایت مادی و معنوی می کند.
10. افتتاحیه همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام
11. پنجمین جلسه درس گفتار اسلام و آسیب های اجتماعی برگزار شد
12. چهارمین جلسه درس گفتار اسلام و آسیب های اجتماعی برگزار شد
13. سومین جلسه درس گفتار اسلام و آسیب های اجتماعی برگزار شد
14. دومین جلسه درس گفتار اسلام و آسیب های اجتماعی برگزار شد
15. چهارمین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی برگزار شد
16. انتصاب مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
17. نخستین جلسه درس گفتار اسلام و آسیب های اجتماعی برگزار شد
آنچه امروز به عنوان شرایط اجتماعی ایران مشاهده می شود، بیش از اینکه برآیند «مدیریت اسلامی» باشد، برآیند مدیریتی است که من نام آن را مدیریت «تکنوکراتیک غربگرا» می نامم که حتی از تحقق آنچه در غرب برای مقابله با آسیب های اجتماعی مدل سازی شده است، عاجز است.
18. سومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی برگزار شد
عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم؛

اگر بتوان سه راس مثلث یعنی خانواده، مسجد و مدرسه را ساختار مند کرده و حمایت کنیم، گامی تاثیرگذار در کاهش آسیب های اجتماعی برداشته ایم .
19. تمدید مهلت ارسال مقالات
20. برگزاری سلسله درس گفتارهای اسلام و آسیب های اجتماعی
21. ضرورت و منطق مطالعات اسلامیِ آسیب های اجتماعی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی در هم اندیشی اساتید و محققان مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
22. ثبت همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
23. مهلت ارسال چکیده مقالات
24. دومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی در دانشگاه شاهد برگزار شد
25. برگزاری دومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی
26. فراخوان نخستین همایش ملی مواجهه با اسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام (پیشگیری و مقابله)
27. نخستین نشست علمی بررسی آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه شاهد برگزار شد
28. برگزاری نشست روش های مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام