مهلت ارسال چکیده مقالات
1396-12-15
مهلت ارسال چکیده مقالات

به گزارش دبیرخانه همایش به اطلاع فرهیختگان و پژوهشگران گرامی که موفق به ارسال چکیده مقالات نشده اند می رساند که با نظر کمیته علمی این افراد می توانند تا پایان فروردین ماه نسبت به ارسال متن کامل مقاله خود اقدام نمایند.