هم‌اندیشی اساتید و متخصصان حوزه آسیب‌های اجتماعی

پنجشنبه ۲۶ بهمن 1396 - مشهد مقدس


پیش‌همایش

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - قم