ثبت همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
1396-12-28
ثبت همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

به استحضار می رساند که دومین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه گردید.

شایان ذکر است طبق قوانین جدید وزارت علوم تنها مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و کنگره های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه بوده می باشند.

لینک صفحه همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

http://conf.isc.gov.ir/cipsh97