جدول ارائه مقالات
1397-04-25
جدول ارائه مقالات

 

افتتاحییه 8:30 الی 10:30

پذیرایی 10:30 الی 11

پنل اول / مبانی و روش‌شناسی مواجهه اسلامی با آسیب‌های اجتماعی

( تالار خواجه نصیر)

رئیس کمیسیون: دکتر زاهد / نائب رئیس: دکتر جمشیدی / دبیر کمیسیون: دکتر چراغی

مدت زمان ارائه

عناوین مقالات

سخنران

زمان ارائه

11 الی 11:20

دکتر رحیم عیوضی

معیاری بر شناسایی آسیب ها با تأکید بر آسیب شناسی آینده مسایل اجتماعی

11

الی

13

11:20 الی 11:40

عباس محمدی

دکترسیدرضا بلاغت

بررسی تاثیر آموزش فلسفه به کودکان براساس مبانی اسلامی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

11:40 الی 12

دکتر محمدی پیرو

دکتر احمدحسین شریفی

نقش مبانی انسان‌شناختی صدرایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

12 الی 12:20

دکترسعید زاهد

نظریه‌پردازی آسیب‌های اجتماعی: ارائۀ یک پیشنهاد نظری از موضع اسلامی

12:20 الی 12:40

محمدرضا خاکی قراملکی

تحلیلی بر تاثیر الگوهای توسعه در فرهنگ عمومی و الزامات آن در آسیبهای اجتماعی

12:40 الی 13

زهرا جانجانی

مهدیس حمزه‌ای

طراحی الگوی مفهومی آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام با رویکرد ساختاری – تفسیری

اقامه نماز و صرف ناهار 13 الی 14:30

14:30 الی 14:50

مصطفی جمالی

مدل آسیب‌شناسی اجتماعی با رویکردی اسلامی

14:30

الی

16

14:50 الی 15:10

دکتر  اسماعیل چراغی

سازوکار تاثیر باورهای دینی در کاهش آسیب‌های اجتماعی

15:10 الی 15:30

مهدی جمشیدی

زمینه‌های معطوف به سیاستِ اجتماعیِ دین‌مَدارانه

(از چشم‌اندازِ دغدغۀ علاجِ آسیب‌های اجتماعی)

15:30 الی 16

دکتر احمدحسین شریفی

اصول روش‌شناختی پژوهش در مطالعات توصیفی آسیب‌های اجتماعی

پذیرایی 16:30 الی 17

اختتامیه 17 الی 18

 

 

 

افتتاحییه 8:30 الی 10:30

پذیرایی 10:30 الی 11

پنل دوم / مدیریت و کنترل آسیب‌های اجتماعی

(تالار شیخ مفید)

رئیس کمیسیون: دکتر سیدابراهیم حسینی / نائب رئیس: دکتر بوذری نژاد / دبیر: دکتر محسن منطقی

مدت زمان ارائه

عناوین مقالات

سخنران

زمان ارائه

11 الی 11:20

دکتر محسن منطقی

کجروی مدیران و نقش آن در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی در سازمان‌ها

11

الی

13

11:20 الی 11:40

دکتر  صادق گلستانی

تحلیل جامعه‌شناختی عوامل ساختاری کجروی اجتماعی

11:40 الی 12

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

نقش تربیت در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

12 الی 12:20

دکتر سام دلیری

نوسازی و دینداری؛ مسائل اجتماعی در ایران امروز

12:20 الی 12:40

دکتر ابراهیم عباسپور

تأثیر عوامل پیرامونی در محاسبه و گزینش کجروی

12:40 الی 13

دکتر یحیی بوذری‌نژاد

قطب‌الدین نیریزی (1100-1173 ) و مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و سیاسی دوره صفویه

اقامه نماز و صرف ناهار 13 الی 14:30

14:30 الی 14:50

دکتر سید محمدرضا حسینی

واکاوی وظایف پیشگیرانة دولت در قانو اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقابل آسیب‌های اجتماعی

14:30

الی

16

14:50 الی 15:10

دکتر لاله  افتخاری

رسالت کارگزاران نظام اسلامی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی

15:10 الی 15:30

دکتر سیدابراهیم حسینی

نقش قوانین در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی

15:30 الی 16

سیدعبدالکریم حسن‌پور

نگاهی به فقر و فقرزدایی در اندیشه اسلام با تأکید بر سیرة حکومتی امیر المؤمنین

پذیرایی 16:30 الی 17

اختتامیه 17 الی 18

 

 

 

 

افتتاحییه 8:30 الی 10:30

پذیرایی 10:30 الی 11

پنل سوم / خانواده و سبک زندگی

(تالار شیخ بهائی)

رئیس کمیسیون: دکتر شرف الدین / نائب رئیس: دکتر عبدالرسول علم الهدی / دبیر: دکتر ابراهیمی‌پور

مدت زمان ارائه

عناوین مقالات

سخنران

زمان ارائه

11 الی 11:25

دکتر سیدحسین  شرف‌الدین

تاملی برموضوع تجرد زنان در ایران

11

الی

13

11:25 الی 11:50

دکتر ابوالفضل ساجدی و حیدرکوشا

نقش معنویت در کاهش طلاق

11:15 الی 12:15

ذلیخا رحمانی و دکتر فاطمه خشتامن

بررسی علل و عوامل بدپوششی

12:15 الی 12:35

دکتر  سید عبدالرسول علم‌الهدی

تربیت عفیفانه در ارتقاء اخلاق جنسی

12:35 الی 13

صالح قاسمی

بازخوانی تأثیر متقابل کاهش نرخ فرزندآوری (TFR) بر افزایش نرخ طلاق در ایران

اقامه نماز و صرف ناهار 13 الی 14:30

14:30 الی 14:50

دکتر علیرضا جزینی

علی عباسی

محسن پناهی

تاثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی (با تاکید بر نقش نماز)

14:30

الی

16

14:50 الی 15:10

دکتر قاسم ابراهیمی‌پور

نسبت جامعه‌پذیری و آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر مسألة طلاق

15:10 الی 15:30

دکتر عبدالله غلامی

نگارکرمی

مؤلفه‌های تربیتی قرآن در طرح مسائل جنسی

پذیرایی 16:30 الی 17

اختتامیه 17 الی 18

 

 

 

 

 

افتتاحییه 8:30 الی 10:30

پذیرایی 10:30 الی 11

پنل چهارم / اعتیاد و مفاسد اخلاقی

(مجموعه مذاکرات 1)

رئیس: دکتر عیوضی /  نائب‌رئیس: دکتر محمد فولادی / دبیر: دکتر آقداغی

مدت زمان ارائه

عناوین مقالات

سخنران

زمان ارائه

11 الی 11:35

محسن پناهی

دکتر علیرضا جزینی جزینی

بررسی نقش آموزه‌های دینی در مبارزه با مشروبات الکلی با رویکرد اجتماعی و انتظامی در استان کردستان

11

الی

13

11:35 الی 12:10

فرشته قادری

دکتر جمال فرزندوحی

آسیب­شناسی اجتماعی نوجوانان؛ علل و راه‌های پیشگیری از نگاه اسلام

12:10 الی 12:45

دکتر میثم آقداغی

ظرفیت­ها و دلالت­های آموزه‌های اسلامی در مقابله با آسیب اجتماعی اعتیاد

اقامه نماز و صرف ناهار 13 الی 14:30

14:30 الی 15

دکتر ساراعلائی

سجاد محسن‌پور

تأثیر ادای فریضه نماز در پیشگیری از مصرف مواد

14:30

الی

16

15 الی 15:30

دکترمحمد فولادی

واکاوی نقش همنشینی در پیدایش انحرافات اجتماعی

15:30 الی 16

دکتر  حسن خیری

دکتر مریم ثابتی

دکتر روح انگیز لطیفی

بررسی چرایی اعتیاد جوانان مراجعه کننده به مراکز بازپروری بین سالهای 96-97

پذیرایی 16:30 الی 17

اختتامیه 17 الی 18

 

 

 

 

 

 

 

 

افتتاحییه 8:30 الی 10:30

پذیرایی 10:30 الی 11

پنل پنجم / حاشیه‌نشینی

(مجموعه مذاکرات 2 )

رئیس: دکتر بنیانیان / نائب رئیس: دکتر جهان‌بین / دبیر: اکبری‌گلزار

مدت زمان ارائه

عناوین مقالات

سخنران

زمان ارائه

11 الی 11:20

مهدی اکبری گلزار

برداشت‌های معنایی حاشیه‌نشینان تهران ازفضا؛ مطالعه موردیروستای کمیته در حومه تهران

11

الی

13

11:20 الی 11:40

دکتر حمید یزدانیان

تاثیر مهاجرت‌های داخلی بر امنیت عمومی (باتاکید بر حاشیه‌نشینی)

11:40 الی 12

دکتر سعید مسعودی‌پور

چارچوب مواجهه با تکدی‌گری از منظر اسلامی

12 الی 12:20

دکتر فرزاد جهان‌بین

عدالت‌ منزلتی و حاشیه‌نشینی

12:20 الی 12:40

دکتر حسن بنیانیان

نقش نظام برنامه‌ریزی کشور در شکل‌گیری و تشدید مسألة حاشیه‌نشینی

12:40 الی 13

دکتر  علی معصومی‌نیا

نقش نظام پولی و مالی در آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر معضل حاشیه‌نشینی

اقامه نماز و صرف ناهار 13 الی 14:30

پنل ششم / رسانه و فضای مجازی

(مجموعه مذاکرات2)

رئیس: دکتر پویا / نائب رئیس: دکتر ظرفیان / دبیر: دکتر مهدی‌پور

14:30 الی 14:45

دکترعلیرضا پویا

نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد قرآنی

14:30

الی

16

14:45 الی 15

محمد مهدی قربانی

آسیب‌های فرهنگی فضای مجازی

15 الی 15:15

دکتر فرشاد مهدی‌پور

مجازی شدن آسیب‌های اجتماعی

15:15 الی 15:30

دکتر ظرفیان

تبیین اصول اخلاقی در بازنمایی آسیب‌های اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی

15:30 الی 15:45

مهندس احمد پورحیدر

تحلیل قواعد رفتاری کاربران فضای مجازی و بررسی اثرات مثبت و منفی آن بر ابعاد شخصیتی آنها

15:45 الی 16

دکتر نجف‌پور

ایجاد پیام‌رسان‌های خانواده

پذیرایی 16:30 الی 17

اختتامیه 17 الی 18