انتصاب مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
1397-02-25
انتصاب مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه،طی حکمی از سوی دکتر کامیار ثقفی رئیس دانشگاه، دکتر محسن فرمهینی فراهانی به عنوان مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی دانشگاه شاهد منصوب گردید.
 
 
 
در بخشی از این حکم آمده است: 
 
امید است با توکل به خداوند متعال و با بهره گیری از همفکری و همیاری کلیه صاحب نظران متعهد در راه اندازی و ساماندهی این پژوهشکده موفق و موید باشید.