برگزاری نشست روش های مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام
1396-10-06
برگزاری نشست روش های مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شاهد، نخستین نشست از سلسله نشست های بررسی آسیب های اجتماعی روز دوشنبه 11 دیماه 1396 در دانشگاه شاهد برگزار می گردد. در این نشست روش های مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر شریفی ارائه میگردد.