برگزاری دومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی
1396-10-30
برگزاری دومین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی

 

​به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد، دومین نشست علمی از سلسله نشست های علمی بررسی آسیب های اجتماعی روز دوشنبه 2 بهمن ماه با حضور جمعی از اعضا هیات علمی دانشگاه برگزار می گردد. در این نشست علمی ساختار علمی مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی توسط آقای مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه خواهد شد.